Organisaatiorakenne

Pintaurakoitsijat ry:n organisaatiorakenne

organisaatiokaavio.png

Kukin jäsenyritys on jäsenenä vähintään yhdessä 16:sta alayhdistyksestä ja sitä kautta sääntöjen mukaan automaattisesti myös Pintaurakoitsijoissa.

Katso lisätietoa jäsenyhdistyksistä tästä ja jäsenyrityksistä tästä.

Päätöksentekoelimet

  1. Liittokokous
  2. Hallitus
  3. Puheenjohtajien neuvottelupäivät ja vaalivaliokunta
  4. TES neuvottelukunta
  5. Valiokunnat
  6. Toimisto

Ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosittain kokoontuva liittokokous. Liittokokous järjestetään vuosittain maalis-huhtikuun aikana. Liittokokous päättää muun muassa Pintaurakoitsijoiden budjetin, jäsenmaksut sekä valitsee hallituksen jäsenet.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja TES-puheenjohtaja sekä 8 varsinaista jäsenta ja 2 varajäsentä. Hallitus kokoontuu keskimäärin 8 kertaa vuodessa. Tiedot liiton puheenjohtajista ja hallituksen jäsenistä löytyvät kohdasta hallituksen jäsenet.

Puheenjohtajien neuvottelupäivillä järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtajien neuvottelupäivillä on läsnä kaikkien alayhdistysten puheenjohtajat. Yhdistysten puheenjohtajat muodostavat myös vaalivaliokunnan, joka tekee ehdotuksen vuosikokoukselle puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten valintojen osalta. Katso lisätiedoja yhdistyksistä ja niiden puheenjohtajista kohdasta yhdistykset tai kohdasta yhdistysten puheenjohtajat.

TES-neuvottelukunta vastaa työehtosopimusneuvotteluiden järjestämisestä maalausalan työehtosopimuksen osalta ja tekee esityksen hallitukselle neuvottelutuloksen hyväksymisestä / hylkäämisestä. TES-neuvottelukuntaa johtaa erikseen nimetty ja valittu TES puheenjohtaja (toimii myös hallituksessa) sekä liiton toimistusjohtaja. TES-neuvottelukuntaan kuuluu lisäksi hallituksen päättämä ja nimeämä määrä jäsenyritysten edustajia. Katso ajankohtaiset tiedot TES-neuvottelukunnan jäsenistä kohdasta kohdasta TES-neuvottelukunnan yhteystiedot.

Hallitus nimeää tarvittaessa avukseen muita valiokuntia.

Toimisto vastaa päätösten toimeenpanosta, jäsenneuvonnasta ja yleisesti Pintaurakoitsjoiden toiminnan järjestämisestä. Toimisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Tarkemmat tiedot ja toimistohenkilöstön yhteystiedot löytyvät kohdasta yhteystiedot.