Historia

Järjestäytynyttä työnantajatoimintaa ja alan edunvalvontaa 107 vuoden ajan

Pintaurakoitsijat ry on vuonna 1912 perustettu työnantajajärjestö. Alkuperäisellä nimellään Suomen Maalarintyönantajain liitto perustettiin vastareaktiona työntekijäpuolen järjestymiselle. Alun perin järjestö pyöri käytännössä pelkästään luottamusmiesvoimin, mutta vuosien saatossa se on kehittynyt kattavaksi ja vaikutusvaltaiseksi työmarkkina- ja edunvalvontajärjestöksi.

Maalausliikkeenharjoittajia alettiin tuolloin kutsua yleisesti maalarimestareiksi. Nimityksellä viitattiin keskiaikaiseen oppipoika - kisälli - mestari -jäjestelmään, jossa vain mestarintutkinnon suorittaneilla ammattilaisilla oli lupa oman liikkeen perustamiseen. Nimi maalarimestari kuvasi yrittäjyytä ja ammattitaitoa, minkä johdosta liiton nimi vaihdettiin toisen maailmansodan jälkeen Suomen Maalarimestariliitoksi.

Liiton nimi Suomen Maalarimestariliitto säilyi pitkään, aina 2000 luvulle saakka. Tuolloin maalausliikkeiden työnkuvan todettiin merkittävästi muuttuneen, eikä jäsenyritysten omistajina ollut enää pelkästään maalarimestareita, vaan myös insinöörejä ja muiden alojen ammattilaisia. Myös maalausliikkeiden työnkuvan todettiin muuttuneen. Perinteisten maalausurakoiden rinnalla jäsenyritykset suorittivat laajoja pintakäsittelytöitä muun muassa teollisuuden parissa.

Näistä syistä johtuen liiton nimi muutettiin vuonna 2010 Pintaurakoitsijat ry:ksi. Tässä yhteydessä päivitettiin myös liiton ulkoasu, logo ja yleisilme sekä vuonna 2012 liiton säännöt. Nämä ovat olleet käytössä aina nykypäivään saakka, kunnes vuonna 2017 päivitettiin osittain liiton säännöt. Edelleen vuonna 2018 hallitus päätti yhdessä yhdistysten puheenjohtajien kanssa päivittää logon ja yleisilmeen vastaamaan nykypäivän uudistunutta toimintaympäristöä.

Suhteet rakentamisen muihin toimialoihin

Rakennusalan työnantajien yhteinen järjestötoiminta syntyi alunperin aikakautensa suurimpien talonrakennusalan rakennusliikkeiden ympärille. Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946 perustettu Suomen Rakennusteollisuusliitto (SRTL) otti hoitaakseen koko rakennusalan työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan, jossa myös Pintaurakoitsijat (ent. Suomen Maalarimestariliitto) oli tuolloin mukana. Myöhemmin nimi muutettiin vuonna 1965 Suomen Rakennustyönantajaliitoksi, jonka vastuulle tuli myös yleinen urakoitsijakysymyksiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvät edunvalvonta.

Rakennusalan järjestökentässä tapahtui vuonna 1992 suuria muutoksia. Pintaurakoitsijoista tuli muutosten myötä juuri perustetun Rakennusteollisuuden keskusliiton (RTK) jäsen. Pintaurakoitsijat oli jäsenenä muiden "erikoisalojen" tapaan alayhdistysjäsenenä, kun taas talonrakennusalan yritykset olivat suoraan jäseninä piiriyhdistystensä kautta. Yhteistyö ei aina ollut ongelmatonta, mistä johtuen liittoyhteisörakennetta muutettiin vuonna 2006. Tuolloin perustettiin nykyinen Rakennusteollisuus RT ry, joka perustuu niin sanottuun matriisirakenteeseen. Pintaurakoitsijat ry:n asema RT:ssä on säilynyt muuttumattomana viime uudistuksen jälkeen nykypäivään saakka.