Yhdistykset

Paikallisyhdistykset laajentavat palveluvalikoimaa ja tuovat hyvän verkostoitumismahdollisuuden

Pintaurakoitsijat ry muodostuu yhteensä 16:sta alayhdistyksestä, yhdestä valtakunnallisesta toimialayhdistyksestä sekä 15:sta paikallisyhdistyksestä.

Jäsenyritykset ovat jäseninä yhdessä tai useammassa paikallisyhdistyksessä, jotka tarjoavat omia palveluitaan, yhteistoimintaa, vertaistukea sekä edistävät paikallisesti yrittäjien toimintamahdollisuuksia.

Paikallisyhdistykset kattavat koko Suomen. Jäsenyritykset voivat kuitenkin vapaasti valita, mihin paikallisyhdistykseen he haluavat kuulua, eikä alayhdistysten välillä ole aluerajoituksia.

Paikallisyhdistysten omat jäsenedut

Pintaurakoitsijoiden jäsenetujen lisäksi alayhdistykset tarjoavat omia jäsenetuja jäsenistölleen. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa paikallisesti alan edistämiseen sekä saada painoarvoa paikallisille hankkeille, joiden vetämiseksi tarvitaan voimakkaampaa keskusliittotasoista vaikuttamista. Lisäksi jäsenyhdistykset tarjoavat muun muassa omia koulutustilaisuuksia, omia verkostoitumistilaisuuksia sekä muita omia tapahtumia.

Lisätietoa alayhdistyksistä

Tällä sivulla olevassa valikkopalkissa on listattuna kaikki Pintaurakoitsijoiden jäsenyhdistykset. Kustakin yhdistyksestä löytyy yhteystiedot ja muut perustiedot sekä linkitys kunkin yhdistyksen omille kotisivuille.

Mikäli haluat lisätietoja jäsenyhdistyksistä, niiden toiminnasta tai jäseneduista, voit olla suoraan yhteydessä kunkin alayhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin. Voit myös olla yhteydessä Pintaurakoitsijoiden toimistoon tai täyttää suoraan jäsenhakemuksen oheisesta linkistä, jossa myös lisätietoa Pintaurakoitsijoiden jäsenyydestä.