Yleistietoa alan tutkinnoista

Kolme eri koulutustasoa: Perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto on ns. alalla tulo tutkinto. Perustutkinto suoritetaan Suomessa yleensä peruskoulun jälkeen ammattikoulussa. Perustutkinnon suorittanut henkilöllä on perusvalmiudet alan eri tehtäviin, mutta ei välttämättä vielä paljoa työkokemusta alalta. Pintakäsittelyalan perustutkinnon (maalauslinja) suorittanut henkilö voi kutsua itseään maalariksi.

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto (ent. maalarin ammattitutkinto) on puolestaan luonteeltaan ammatillinen jatkokoulutus. Hakijalla tulee lähtökohtaisesti olla jo alan perustutkinto suoritettuna ja/tai vuosien työkokemus alalta. Yleisesti ammattitutkinnossa on kyse ammatillisesta tutkinto, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto (ent. maalarimestarin erikoisammattitutkinto) on korkein ja vaativin pintakäsittelyalan tutkinnoista ja luonteeltaan selkeästi ammattillinen jatkokoulutus. Lähtökohtaisesti hakijalla tulisi olla ammattitutkinto suoritettuna sekä useiden vuosien työkokemus alalta, jotta hän voi hakeutua suorittamaan Maalarimestarien erikoisammattitutkintoa. Yleisesti erikoisammattitutkinto on kyse ammatillisesta tutkinnosta, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.