Maalausalan työehtosopimus

Maalausalan työehtosopimus ns. yleissitova työehtosopimus, jonka yleissitovuuden vahvistamislautakunta aina erikseen vahvistaa.

Yleissitovuus tarkoittaa, että jokainen maalausalalla toimiva työnantaja on alalla toimiessaan velvollinen noudattamaan maalausalan työehtosopimusta riippumatta siitä, onko yritys Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyritys vai ei. Käytännössä Pintaurakoitsijat neuvottelevat siis koko pintakäsittelyalan vähimmäisehdot, joita jokaisen maalausalalla toimivan työnantajan tulee noudattaa.

Maalausalan työehtosopimus kattaa varsinaisten saneeraus- ja uudiskohteiden maalaus- ja tasoitetöiden lisäksi myös suuren joukon muita pintakäsittelyalan töitä. Maalausalan TES:ssä on sovittu vähimmäisehdot myös muun muassa metallirakenteiden maalausten osalta, teollisuuden pinnoitustöiden osalta sekä tuote- ja koristemaalauksen osalta.

Mikäli olet kiinnostunut jäsenyydestä ja haluat lisätietoja maalausalan työehtosopimuksen soveltamisesta, voit olla toimistoomme yhteydessä.