Pintaurakoitsijat ry

Pintaurakoitsijat ry on maalaus- ja pintakäsittelyalan valtakunnallinen toimiala- ja työnantajajärjestö. Edistämme jäsenyritystemme liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitämme pintakäsittelyalaa.

Jäsenyrityksemme ovat pintakäsittelyalan asiantuntijoita. Noin 220 jäsenyritystämme muodostavat koko maan kattavan pintakäsittelyalan ammattilaisten verkoston, joka tarjoaa kaikki pintakäsittely- ja maalaustyöt vaativista julkisivukorjauksista sekä teollisuuden pintakäsittelyistä aina omakotitalojen pintaremontteihin saakka.

Jäsenyritystemme yhteenlaskettu liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa ja ne työllistävät yli 3000 ammattilaista. Tyypillinen alan yritys on alle 10 työntekijää työllistävä perheyritys, kun taas suurimmat jäsenyrityksemme työllistävät yli 200 henkilöä.

Pintakäsittelyalan yritysten edunvalvoja

Vuonna 1912 perustetun Pintaurakoitsijat ry (entinen Suomen Maalarimestariliitto ry) tärkeimpänä tehtävänä on yleissitovan maalausalan työehtosopimuksen solmiminen työntekijöitä edustavan Rakennusliitto ry:n kanssa. Tavoitteemme on, että jäsenyrityksemme saavat sellaiset työehtosopimukset, jotka mahdollistavat niiden menestymisen rakennusalalla. Lisäksi Pintaurakoitsijat on mukana neuvottelemassa yleissitovaa Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimusta Ammattiliitto PRO:n kanssa.

Pintakäsittelyalan aktiivinen edistäjä

Työskentelemme pintakäsittelyalan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Meillä on hyvät kontaktit yhteiskunnalliseen päätöksentekoon niin itsenäisesti kuin Rakennusteollisuus RT:n ja EK:n kautta. Vaikutamme myös alan lainsäädäntöön sekä elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan.

Jäseniä tukemassa ja auttamassa

Tavoitteenamme on, että jäsenemme tunnetaan ammattitaitoisina ja pätevinä alan edelläkävijöinä, joihin myös työntekijät voivat luottaa ja jota he arvostavat.

Annamme jäsenyrityksillemme koulutusta ja neuvontaa erityisesti työoikeudellisissa asioissa, mutta myös sopimusjuridiset neuvontapalvelut ovat jäsenistömme käytössä. Pidämme jäsenistömme ajantasalla myös muissa laki- ja työsuhdeasioissa, ja tiedotamme jäsenistöä aktiivisesti toimintaympäristöä koskevista muutoksista.

Tavoitteenamme on tarjota jäsenistöllemme myös konkreettisia kustannussäästöjä, sillä työsuhdeasioissa erehtyminen ja mahdollinen riiteleminen on lähes poikkeuksetta kallista.

Yhteistyö

Pintaurakoitsijat ry muodostuu yhteensä 16:sta alayhdistyksestä. Teemme läheistä yhteistyötä jäsenyhdistystemme kanssa, jotka järjestävät lisäksi omaa paikallista toimintaa ja koulutusta jäsenistölleen.

Pintaurakoitsijat on myös osa Rakennusteollisuus RT:tä sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta. Lisäksi olemme yksi Rakentamisen Laatu ry:n perustajajäsenistä.

Pintaurakoitsijat ry:n nimi on ollut vuoteen 2010 asti Suomen Maalarimestariliitto ry.