Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

Ammattitutkinnolla laajennetaan ammattitaitoa

Pintakäsittelyalan ammattitutkinnossa (entinen Maalarin ammattitutkinto) on kyse ammatillisesta lisäkoulutuksesta, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa. Kyse on siten maalausalan ammattityöntekijältä edellytettävän ammattitaidon osoittamisesta. Tavoitteena on, että ammattitutkinnon suorittanut henkilö omaa perustutkintoa syvällisemmät tiedot alasta ja/tai hänen osaamisensa kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Lähtökohtana on, että ammattitutkinnon suorittamisen edellytyksenä on pintakäsittelyalan perustutkinto ja/tai vastaava määrä työkokemusta alalta. Ammattitutkinto soveltuu siten jo vuosien työkokemuksen omaavalle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen.