Pintakäsittelyalan perustutkinnot

Perustutkinnolla hankitaan perusvalmiudet kehittyä maalausalan tehtävien osaajaksi

Pintakäsittelyalan perustutkinnossa on kyse yleensä peruskoulun jälkeen ammattikoulussa suoritettavasta perustutkinnosta, jonka avulla hankitaan perustiedot ja -taidot alalla toimimiseen.

Pintakäsittelyalan perustutkinnoissa on kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa, jotka ovat seuraavat:

  1. Maalari
  2. Lattianpäällystäjä
  3. Pintakäsittelijä

Maalarin perustutkinnossa saadaan perusvalmiudet kehittyä maalausalan tehtävien osaajaksi. Koulutuksessa perehdytään rakennusmaalarin tehtäviin liittyviin töihin ja opiskellaan perusteet korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöistä. Tavoitteena koulutuksessa on, että sieltä valmistuva hallitsee perusteet myös tapetoinnista ja ruiskumaalauksesta sekä osaa käyttää töissä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti.

Lattianpäällystäjän perustutkinnossa saadaan perusvalmiudet kehittyä lattianpäällystysalan tehtävien osaajaksi. Koulutuksessa perehdytään eri lattianpäällysteiden asentamiseen sekä näiden edellyttämiin pohjustus- ja tasoitetöihin.

Pintakäsittelijän perustutkinnossa saadaan perusvalmiudet kehittyä teollisen pintakäsittelyn osaajaksi. Koulutuksessa perehdytään teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa työskentelyyn kuten metallituotteiden ruiskumaalaukseen sekä työssä tarvittavien laitteiden ja koneiden käyttöön.

Katso lisätietoa perustutkinnoista osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742265/ops/tiedot

Katso oppilaitoslista tästä.