Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto on alan korkein ja arvostetuin tutkinto

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnon (entinen Maalarimestarin erikoisammattitutkinto) suorittanut henkilö omaa erittäin laajaa itsenäistä taidollista ja tiedollista osaamista sekä valmiutta maalarin ammatissa. Hänellä on myös suuntautumisensa mukaan valmiudet ja osaaminen vaativiin työnjohtotehtäviin.

Erikoisammattitutkinto suuntautuu joko työnjohdolliseen tai taidolliseen vaihtoehtoon. Erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa tehdä ja ohjata laaja-alaisesti ammattialansa työt, myös vaativammat erikoistyöt. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä työssä tarvittavia suunnitelmia sekä pystyy tekemään materiaali- ja laitehankintoja. Hän asennoituu työhönsä erittäin vastuuntuntoisesti ja asiakaslähtöisesti.