NCS -värijärjestelmä

Kustannus Oy Hakkuri toimii NCS-värijärjestelmän ainoana edustajana ja kouluttajana Suomessa.

Mikä NCS?

NCS on havaintotutkimukseen perustuva looginen värijärjestelmä, joka määrittelee värejä sellaisena kuin ihminen ne näkee. NCS:n kehittäjien alkuperäinen päämäärä on ollut kehittää universaali värikieli, jonka avulla olisi mahdollista tunnistaa ja antaa koodi havaituille väreille.

NCS-järjestelmä on looginen ja numeraalinen värikieli, ja sillä on satoja lisensoituja käyttäjiä ympäri maailman. Koska NCS perustuu havaintotieteellisille periaatteille, sen avulla voi vaivattomasti tutkia ja havainnollistaa värien visuaalisia suhteita ja muutoksia. NCS sopii erityisen hyvin pintavärien määrittämiseen, eli arkkitehtuurin ja sisustamisen tarpeisiin.

NCS- järjestelmä auttaa suunnittelijaa valitsemaan ja määrittelemään värejä sekä kommunikoimaan niistä yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa.

NCS perustuu rakenteellisesti kuuteen perusväriaistimukseen eli valkoiseen, mustaan, keltaiseen, punaiseen, siniseen ja vihreään (lyhenteet W, S, Y, R, B, G). Vihreä on looginen NCS-järjestelmän peruselementti, koska ihmissilmä kykenee havainnoimaan ja erottelemaan vihreän sävyjä erityisen hyvin.

Lisätietoja

Lisätietoja NCS-värijärjestelmästä löytyy NCS-värijärjestelmän omilta kotisivuilta.