Pintaurakoitsijat ry:n hallituksen kokoonpano

Pintaurakoitsijat ry:n hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja, TES-puheenjohtaja sekä 8 varsinaista jäsenentä ja 2 varajäsentä.

Vuosikokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, TES-puheenjohtajan yksi vuosi, hallituksen varsinaisten jäsenten neljä vuotta ja varajäsenten yksi vuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta noin 8 kertaa vuodessa.

Ohessa Pintaurakoitsijat ry:n nykyiset hallituksen jäsenet:

Hallitus