Pintaurakoitsijat ry:n TES-neuvottelukunnan jäsenet ja yhteystiedot

Pintaurakoitsijat ry:n TES-neuvottelukunta muodostuu sääntöjen mukaan TES-puheenjohtajasta sekä erikseen nimettävästä määrästä TES-neuvottelukunnan jäseniä. Lisäksi liiton toimistujohtaja osallistuu TES-neuvottelukunnan kokouksiin.

Hallitus päättää TES-neuvottekunnan jäsenet TES-puheenjohtajan esityksestä aina vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksesssaan.

Ohessa tämän hetkiset TES-neuvottekunnan jäsenet:

TES-neuvottelukunta