Toiminta

Ykköstehtävänä jäsenpalvelu

Pintaurakoitsijat ry:n tärkein tehtävä on työehtosopimusten solmiminen alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavien ammattiliittojen kanssa. Työehtosopimuksilla turvataan alan työrauha ja sovitaan pintakäsittelyalalla valtakunnallisesti noudatettavista työsuhteen minimiehdoista. Katso lisätietoja työehtosopimuksista kohdasta "työehtosopimukset".

Liiton asiantuntijat avustavat jäsenyrityksiä työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkinnassa ja soveltamisessa sekä työsuhteita koskevien pulmatilanteiden selvittämisessä.

Mikäli yrityksessä syntyy erimielisyyttä työsuhdeasioista, Pintaurakoitsijat neuvottelee kyseisistä asioista jäsenyritystensä puolesta Rakennusliiton kanssa.

Oikeudellisen neuvonnan ohella Pintaurakoitsijat ajaa jäseniään koskevat riita-asiat työtuomioistuimessa, mikäli yritys on toiminut työehtosopimuksen ja liiton ohjeistusten mukaisesti. Liiton antama asianajoapu yleisissä tuomioistuimissa harkitaan tapauskohtaisesti hakemusten perusteella.

Oikeudellista neuvontaa annetaan tapauskohtaisesti myös rakennusalan urakkariitoja koskien, mutta varsinaiset urakkariidat yleisissä tuomioistuimissa ohjataan ensisijaisesti ulkopuolisten asianajotoimistojen hoidettavaksi.

Pintaurakoitsijat tiedottaa, kouluttaa ja ohjeistaa

Pintaurakoitsijat tiedottaa toimialaan ja työelämän suhteisiin liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä muun muassa kiertokirjeillä. Varsinaisten työehtosopimuksi koskevien muutosten lisäksi lakimuutoksista tai rakennusalaa koskevista muutoksista tiedotetaan jäsenistöä ja pidetään heidät ajantasalla.

Puhelinneuvonta sekä sähköpostineuvonta ovat yksi liiton päivittäisistä päätehtävistä. Lisäksi liitto avustaa käymällä yrityksissä ja järjestämällä tiedotustilaisuuksia sekä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Jäsenyritykset tai jäsenyhdistykset voivat myös pyytää liittoa järjestämään kohdennetun koulutuksen monimutkaiseksi katsomistaan aiheista.

Pintaurakoitsijat kehittää yhteistoiminnassa eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa alan ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Liitolla on myös jatkuva valmius erilaisten toimialaan liittyvien koulutustilaisuuksien järjestämiseen jäsentensä tarpeiden mukaisesti.

Pintakäsittelyalan edistäminen

Pintaurakoitsijat seuraa ja vaikuttaa jäsentensä puolesta pintakäsittelyalan kehitykseen erityisesti kotimaassa.

Pintaurakoitsijat toimii aktiivisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa ja on mukana erilaisissa toimialaa ja koulutusta koskevissa hankkeissa.

Lisäksi Pintaurakoitsijat vaikuttaa Rakennustoellisuus RT ry:n kautta lainsäädännöllisissä asioissa koskien muun muassa Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja, työoikeudellisia asioita sekä teknisiä asioita.

Pintaurakoitsijat on myös aktiivisesti mukana tukemassa ja järjestämässä kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuita nuorille pintakäsittelyalan opiskelijoille. Esimerkiksi vuonna 2018 Pintaurakoitsijat järjesti yhteistyössä oppilaitosten kanssa Pohjoismaisen maalausalan kilpailun (NMO), johon osallistui kilpailija kaikista pohjoismaista.