Jäsenedut

Jokainen Pintaurakoitsijat ry:n jäsen on sitä omista lähtökohdistaan. Yksi on enemmän kiinnostunut yhdistystoiminnasta ja sen tuomista verkostoitumismahdollisuuksista, toinen on aktiivinen jäsenpalveluiden hyödyntäjä kun taas kolmas lukee lähinnä Väri ja Pinta -lehteä, mutta tietää saavansa tarvittaessa apua ongelmatilanteiden yllättäessä. Kaikki hyödyntävät jäsenyyttään omalla tavallaan.

Lakimiespalvelut tuovat rahanarvoista etua jäsenille

Neuvonta

Ymmärrettäviä lakineuvoja jäsenille. Jäsenet voivat olla maksutta puhelimitse tai sähköpostitse yhteydessä rakennusalan urakka- ja työoikeudellisiin asioihin erikoistuneeseen lakimieheen. Toimistolla voi myös piipahtaa käymässä paikan päälle asiakirjapinon kanssa ja sovittaessa vierailemme myös jäsenyritysten tiloissa.

Neuvontaa annetaan selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa, eikä kynnystä soittamiselle ole tehty korkeaksi. Neuvontaa annetaan erityisesti maalausalan työehtosopimuksen tulkinnassa sekä muissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Myös urakka- ja muissa sopimusoikeudellisissa kysymyksissä annetaan tukea ja neuvontaa, mutta syvempi perehtyminen tai urakkariitojen hoitaminen yleisissä tuomioistuimissa ohjataan ulkopuolisille asianajotoimistoille.

Riidat

Lakimiehemme avustavat jäsenyrityksiä maksutta työntekijöitä edustavan Rakennusliiton kanssa esiin nousseiden riitojen selvittämisessä ja hoitamisessa. Oikeusapua annetaan myös maksutta työtuomioistuimessa mahdollisesti vireille tulevissa riita-asioissa, mikäli yritys on hallituksen päätöksen mukaan noudattanut TES- ja työoikeudellisia säännöksiä sekä muita ohjeita. Myös yleisissä tuomioistuimissa käsiteltäviin työoikeudellisiin riitoihin on mahdollista poikkeustapauksissa anoa oikeusapua hallitukselta.

Säästöä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä

Moni pitkäaikainen jäsenliikkeemme mieltää lakimiehen tarjoaman avun "vakuutuksena". Ensisijaisesti riidat pyritään välttämään koulutuksen, ohjeistuksen sekä ennakollisen neuvonnan avulla. Jos kuitenkin riidalta ei pysty välttymään, on tuki ja apu aina saatavilla.

Tärkeää on muistaa, että yhdenkin riidan välttäminen neuvonnan avulla säästää hyvin nopeasti jopa kymmeniä tuhansia euroja! Tärkeää on myös muistaa muu näkymätön hyöty - normaali riita käräjäoikeudessa kestää vuosia, jonka aikana lakimiehen käyttämien tuntien lisäksi myös jäseneltä tarvitaan runsaasti kirjallisia selvityksiä ja lopulta myös läsnäoloa riidan hoitamiseksi.

Liittomme korostaa voimakkaasti ennaltaehkäisyä, joka johtaa poikkeuksetta parhaimpaan ja taloudellisimpaan lopputulokseen.

Jäsenille kohdennetut koulutukset

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua maksuttomiin TES, työlainsäädöntö tai urakkasopimuksia/YSE-ehtoja koskeviin koulutuksiin. Koulutuksia järjestetään paikallisyhdistysten pyynnöstä tarpeen mukaan ja ne voidaan räätälöidä myös aluekohtaisia tarpeita tai erityiskysymyksiä koskeviksi. Koulutuksia järjestetään valtakunnallisesti ympäri Suomen ja suunnitellaan aina puhtaasti pintakäsittelyalan erityispiirteet huomioon ottaen.

Myös paikallisyhdistykset järjestävät omia koulutustilaisuuksia, joihin jäsenyritysten on mahdollista osallistua.

Mahdollisuus vaikuttaa ja verkostoitua

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa työehtosopimusten solmimiseen tai koko Pintakäsittelyalan kehittämiseen. Paikallisyhdistysten sisällä on helppo esittää kannanottoja ja ehdottaa niiden eteenpäin viemistä valtakunnalliselle tasolle. Myös suora vaikuttaminen on mahdollista ja kaikki jäsenyritykset voivat hakeutua Pintaurakoitsijoiden päättäviin elimiin yrityksen koosta riippumatta. Paikallisyhdistykset tarjoavat myös helpon ja käytännöllisen tavan tutustua muihin saman alueen yrittäjiin ja saada vertaistukea muilta yrittäjiltä.

Jokaisella jäsenyrityksellä on mahdollisuus osallistua myös Pintaurakoitsijoiden tai paikallisyhdistysten järjestämiin tapahtumiin tai muihin aktiviteetteihin.

Jäsentiedotteilla pysyt ajantasalla

Tiedotamme aktiivisesti jäsenistöämme ajankohtaisista asioista sähköpostitse toimitettavilla jäsentiedotteilla. Jäsentiedotteet ovat myös jälkikäteen luettavissa kotisivujemme jäsenille tarkoitetusta osiosta. Jäsentiedotteissa kerromme ajankohtaisista muutoksista, annamme käytännön neuvoja, toimintamalleja ja linjauksia sekä pidämme muutoinkin jäsenistön ajantasalla liiton sisäistä ja ulkoisista tapahtumista.

Kattava Väri ja Pinta -lehti

Tarjoamme jokaiselle jäsenyrityksellemme maksutta neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Väri ja Pinta -lehden kotiin kannettuna. Lehti on koko Suomen ainoa kattava pintakäsittelyalan julkaisu, jonka levikki on lähes 10.000 painosta. Jäsenyritykset voivat myös antaa juttuvinkkejä lehteen ja saada sitä kautta äänensä kuuluviin. Lue tuorein Väri ja Pinta -lehti etusivuiltamme tai tutustu lehden arkistoon tästä.

Tilaajavastuumaksut

Pintaurakoitsijat maksaa jäsenistönsä puolesta tilaajavastuumaksut jäsenmaksuun kuuluvana etuna.

Lomakepankki

Jäsensivulta löytyy kattava lomakepankki, josta löytyy oma lomake lähes jokaista yleisintä työsuhdetta koskevaa tilannetta koskien. Lomakkeet on jäsenyritysten vapaasti ladattavissa ja lomakepankkia tullaan täydentämään myös kattavammilla urakkasuhteita koskevilla erityisoppailla.

Q&A -palstasta tukea vuorokauden ympäri

Kotisivujen uudistuksen myötä avaamme niin sanotun Q & A -palstan osaksi ainoastaan jäsenistölle kuuluvia jäsensivuja. Q & A -palstalle kerätään lakipalveluun esitettyjä kysymyksiä (ilman tunnistetietoja) ja niihin annettuja vastauksia selkeästi eri aihealueisiin ryhmiteltynä. Jäsenille palvelu on käytössä vuorokauden ympäri ja ajankuluessa siitä muodostuu kattava opas eri työsuhdetta koskevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Yhteistyökumppaniemme tarjoamat jäsenedut

Yhteistyökumppanimme tarjoavat jäsenistölle erilaisia etuja jäsenhintaan. Tutustu yhteistyökumppaneihimme ja heidän tarjoamiin etuihin tästä.

RT:n ja EK:n tarjoamat vaikutusmahdollisuudet ja palvelut

Pintaurakoitsijat ry on jäsenenä Rakennusteollisuus RT ry:ssä ja EK:ssa. Jäsenillämme on mahdollisuus vaikuttaa em. yhdistyten kautta laajemmassakin mittakaavassa sekä heillä on oikeus osaan kattojärjestöjen tarjoamista palveluista.