30.11.2018

PJ-päivät, vaalivaliokunta ja hallituksen kokous

Pintaurakoitsijat ry:n puheenjohtajisto kokoontui Helsingissä 29.11.2018, jonka yhteydessä järjestettiin myös vaalivaliokunnan kokous ja vuoden viimeinen hallituksen kokous

Vaalivaliokunnan kokous

Pintaurakoitsijat ry:n sääntöjen mukaan jäsenyhdistysten puheenjohtajat muodostavat keskuudestaan vaalivaliokunnan, jonka tulee antaa esitykset kaikista henkilövalinnoista liittokokousta varten. Seuraava liittokokous järjestetään Rovaniemellä 5.4.2019 ja vaalivaliokunta päätti henkilöesityksistä torstain kokouksessa.

Liittokokouksessa 2019 valitaan:

  1. Liiton puheenjohtaja
  2. TES-puheenjohtaja
  3. kaksi hallituksen varsinaista jäsentä
  4. kaksi hallituksen varajäsentä numerojärjestyksessä (1. ja 2.)

Vaalivaliokunnan esitys toimietaan jäsenistölle jäsenkirjeenä ja se löytyy myös kotisivujen jäsenistölle tarkoitetusta osiosta.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät

Puheenjohtajisto koontui vaalivaliokunnan kokouksen jälkeen torstaina 29.11.2018.

Kokouksessa keskusteltiin mm. aliurakoinnin asemasta työmailla, sopimusehdoista, jäsenhankinnasta sekä tulevasta vuosikokouksesta. Tarkemmat tiedot erikseen toimitetussa jäsentiedotteessa.

Hallituksen kokous

Pintaurakoitsijat ry:n hallitus kokoontui 30.11.2018 kahdeksannen kerran vuoden 2018 osalta. Kyse oli samalla vuoden 2018 viimeisestä hallituksen kokouksesta.

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja kokouksen päätöksistä tiedotetaan jäsenistöä erikseen.

Alustava kokousaikataulu alkuvuodelle 2019

  • Hallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 5.2.2019 Helsingissä;
  • Nykyisen hallituksen viimeinen kokous pidetään maaliskuussa 12.3.2019;
  • Vuosikokoustapahtuma järjestetään Rovaniemellä 4.4 - 5.4.2019.
  • Varsinainen vuosikokous pidetään perjantaina 5.4.2019, jolloin valitaan uudet jäsenet hallitukseen.
  • Puheenjohtajat kokoontuvat seuraavan kerran keväällä 2019.