1.11.2018

Pintaurakoitsijat päivitti logon, ilmeen ja kotisivut!

Pintaurakoitsijat ry on päivittänyt kokonaisuudessaan vanhentuneet kotisivut nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi. Päivityksen yhteydessä uusittiin myös liiton logo, värimaailma sekä jäsensivusto/intranet -osio.

Ilme, ulkoasu, sisältö - kaikki uusiksi

Pintaurakoitsijat ry on päivittänyt kokonaisuudessaan vanhentuneet kotisivut nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi. Päivityksen yhteydessä tehtiin täysremontti kotisivujen sisältöön, ulkoasuun sekä sivustojen logiikkaan. Myös logo vaihdettiin päivityksen yhteydessä.

Sivustolla oleva tieto saatettiin ajantasalle sekä liittyminen Pintaurakoitsijat ry:n jäseneksi tehtiin aikaisempaa suoraviivaisemmaksi ja helpommaksi. Nyt liittyminen jäseneksi on mahdollista suoraan netissä täytettävällä lomakkeella.

Jäsensivujen / intranetin päivitys

Kotisivujen päivityksen yhteydessä päivitettiin myös jäsenille tarkoitettu intranet.

Intranet selkeytettiin ja sen käyttöä on helpotettu karsimalla turhaksi tai vanhentuneiksi koettuja ominaisuuksia.

Päivityksen yhteydessä jäsensivuille luotiin uusi Q & A -osio, jonne on tarkoitus kerätä jäsenistön esittämiä kysymyksiä (anonyymisti). Q & A -osiosta on ajan kuluessa tarkoitus muodostaa kattava tietopankki, joka toimii lomake-/opaspankin tukena 24h vuorokaudessa ja josta tulee löytymään vastaukset yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.

Myös olemassa olevat lomakkeet uudistettiin suurimmalta osin. Loput lomakkeet on tarkoitus uudistaa syksyn 2018 aikana.

Palautetta kotisivujen sisällöstä tai toimivuudesta voi laittaa suoraan Jukka Koivistolle.