Palaute

Sivukartta

Pintaurakoitsijat ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki

Puhelin toimisto:
Gsm +358 50 3000 902
Sähköposti:
etunimi.sukunimi
@pintaurakoitsijat.fi

info@pintaurakoitsijat.fi
 
Pintakäsittely ammattina

Pintakäsittelyalalla menestyy oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, kädentaitoja ja siisteyttä arvostava työntekijä. Pintakäsittelyalan ammattilainen työskentelee usein tiiviissä yhteistyössä muiden rakennusalan osaajien kanssa ja sen vuoksi maalarilta edellytetään myös sosiaalisuutta.

Pintakäsittelyn tehtävä on suojata pintoja rasituksilta, pidentää tuotteiden elinikää ja parantaa niiden ulkonäköä.
Pintakäsittelyalan työtehtävät ovat mielenkiintoisia, vaihtelevia ja monipuolisia.

Rakennusmaalarit työskentelevät uudis-, korjaus ja entisöintikohteissa – sisällä ja ulkona. Tehtäviin kuuluu tavanomaisia maalaus-, tapetointi-, pinnoitus- ja laatoitustöitä sekä vaativampia mukailu-, koriste-, kuviointi- ja mallinemaalausta.

Teollisuusmaalarit työskentelevät mm. telakoilla, teollisuuslaitosten maalaamoissa ja kenttäolosuhteissa. Työ on hyvin vaihtelevaa ja usein pitkälle koneellistettua ja vaativaa.

Puutuoteteollisuuden pintakäsittelijät työskentelevät etupäässä huonekaluteollisuudessa, jossa työ on pitkälti automatisoitua.

Pintakäsittelyalan työnjohtajaksi hakeutuvat henkilöt, jotka ovat suorittaneet pintakäsittelyteknikon tai pintakäsittelyinsinöörin tutkinnon taikka ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä omaavat pitkän ja monipuolisen kokemuksen alalta.